aktualizované: 08.04.2024 07:52:26 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

OZNAM pre predaj povolení na rok 2024

 

Miestna organizácia Slovenský rybársky zväz Dunajská Lužná oznamuje svojim členom, že predaj povolení na rybolov pre rok 2024 bude zabezpečený v bývalých priestoroch Montex, vedľa obecného úradu Rovinka a to nasledovne:

 

  • Každý PONDELOK ( okrem sviatkov)

Od 02.01.2024 ( utorok )  do 29.05.2024 v čase od 17:00 do 19:00 hod

  • PRVÝ predaj sa uskutoční 27.12.2024 (streda) od 17:00 do 19:00 hod

Upozorňujeme na zákonom danú povinnosť – odovzdať vyplnený sumár o úlovkoch za predchádzajúci rok do 15.januára 2024

Sumár o úlovkov je možné odovzdávať aj do schránky p. Pavelkovej v Dunajskej Lužnej na adrese : Školská 1 , alebo p.Majáková Školská 311 v Rovinke .

 

 

 

Ceny povoleniek a členského na rok 2024

Zápisné:

  • deti do 14 rokov                                                             10,00 €
  • mládež od 15 do 18 rokov, študenti vysokých škôl, dôchodca, žena                                                                              50,00 €
  • dospelí                                                                          100,00 €
  • prestup                                                                           10,00 €                                                                       

    Nových členov prijímame len s trvalým pobytom v okolitých obciach         

Kategória:

 

Brigáda

Čl. známka

Zarybnenie

Povolenie na rybolov  MP

  Zväzové povolenie

Sumár ceny za miestne povolenie

Sumár ceny za zväzové povolenie

 

Dospelí

10

29 €

15 €

45 €

75€

99 €

174 €

 

Ženy, starob. a inv. dôchodca  

 

29 €

15 €

40 €

75€

84€

159€

 

Mládež 15-17 r.
študenti VŠ

 

17 €

0 €

40 €

75€

57 €

132€

 

Deti 3-5 r.

 

1 €

0 €

0 €

0 €

1 €

1€

 

Deti  6-15 r

 

1 €

0 €

10 €

15 €

11 €

26€

 

 

Vybavenie Rybárskeho lístka:

Každý člen SRZ je povinný si vybaviť štátny rybársky lístok ročný alebo trojročný. Štátne rybárske lístky vydáva každý Mestský alebo Obecný úrad. Cena štátneho rybárskeho lístka:

  • týždenný 1,5 €
  • mesačný 3 €
  • ročný 7 €
  • trojročný 17 €

 

                                                                                                                         Výbor MO SRZ Dunajská Lužná