aktualizované: 19.11.2021 09:24:00 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

Slovenský rybársky zväz , Miestna organizácia Dunajská Lužná, P.O.BOX 18 ,

900 42 Dunajská Lužná

 

 

Z dôvodu zarybnenia platí od 19.11.2021 do 03.12.2021 (vrátane)  všeobecný zákaz lovu rýb pre tieto revíry:

 

1-0900-1-1                      Štrkovisko Malá voda

1-1040-1-1                      Štrkovisko Veľká voda

 

LOV POVOLENÝ OD 04.12.2021!

 

_____________________________

Slovenský rybársky zväz , Miestna organizácia Dunajská Lužná, P.O.BOX 18 ,

900 42 Dunajská Lužná

 

 

Z dôvodu zarybnenia platí od 09.11.2021 do 03.12.2021 (vrátane)  zákaz lovu  dravých rýb pre tieto revíry:

 

1-0900-1-1                      Štrkovisko Malá voda

1-1040-1-1                      Štrkovisko Veľká voda

 

LOV POVOLENÝ OD 04.12.2021!

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Slovenský rybársky zväz , Miestna organizácia Dunajská Lužná, P.O.BOX 18,

900 42 Dunajská Lužná

 

ZÁKAZ LOVU RÝB

 

Z dôvodu zarybnenia platí od 06.11.2021 do 19.11.2021 (vrátane) všeobecný zákaz lovu rýb pre tieto revíry:

1-0950-1-1                 Štrkovisko Kalinkovo

1-1050-1-1                 Štrkovisko Rovinka za hrádzou

 

LOV POVOLENÝ OD 20.11.2021

 

 

 

 

___________________________________________________________

 

 

Slovenský rybársky zväz , Miestna organizácia Dunajská Lužná, P.O.BOX 18 , 900 42 Dunajská Lužná

 

 

Pozvánka na detské rybárske preteky

 

         Výbor MO SRZ Dunajská Lužná, Vás touto cestou pozýva na tradičné rybárske preteky detí, ktoré sa uskutočnia  dňa 18.9.2021 od 08:00 hodiny do 11:00 hodiny na rybárskom revíri  č. 1-0950-1-1

( Štrkovisko Kalinkovo), kde bude ráno predaj vstupeniek pre deti. Pre všetky pretekajúce deti budú pripravené ceny.

Vstupné detí  – 2,00.- €

 

 

                                                                                                           Za Výbor MO SRZ:

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Plán brigád MO SRZ Dunajská Lužná

na rok 2021

Z dôvodu mimoriadnej situácie počas šíriaceho sa ochorenia COVID – 19 upravujeme podmienky vykonania brigádnickej povinnosti nasledovne:

 • individuálne si členovia organizácie vytvoria skupiny v počte do 6 ľudí
 • zástupca skupinky telefonicky  oznámi tajomníčke p.Pavelkovej  záujem vykonať  brigádu
 • tajomníčka po dohode určí čas, miesto a práce, ktoré sa majú počas brigády vykonať
 • po ukončení brigády bude v závislosti od rozsahu prác priznaný  počet odpracovaných hodín

 

Kontakt na tajomníčku   0915/883340                                                        výbor MO SRZ Dunajská Lužná

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

                POVOLENKY   

      Upozornenie - vydávanie povolení v roku 2021

Vzhľadom na aktuálnu situáciu z COVID 19 Vám oznamujeme, že úradné hodiny sa rušia do odvolania. Na vybavenie povolenia na rybolov Vás poprosíme všetky potrebné doklady (členskú legitimáciu, potvrdenie o zaplatení) dajte do obálky spolu s Vaším telefónnym číslom a vhoďte do schránky :

Miroslava Pavelková ,Dunajská Lužná 251/1,900 42 - schránka na to určená je označená logom SRZ

Janka Majáková, Rovinka 311/24, 900 41 - schránka na to určená je označená logom SRZ

alebo pošlite poštou na adresa : Jana Majáková , Rovinka 311, 90041.

IBAN: SK06 0200 0000 0016 1204 5458 alebo šekom

Variabilný symbol : dátum narodenia a do správy pre príjemcu meno a priezvisko.

Platby realizujte : jedna platba = jeden člen.

Po vybavení povolenia Vám pošleme sms, kedy si môžete prísť pre rybárske povolenie alebo Vám ho pošleme na Vašu adresu. V prípade bližších informácii kontaktujte:

 p. Pavelkovú   0915/883340 a p. Majákovú   0907/761 130

Ďakujem za pochopenie

 Postup nový člen:

- vypísať Prihlášku za člena,
- odovzdať osobne do schránky: Janka Majáková, Rovinka 311, 900 41 alebo poslať poštou,
-
rozhodnutie o neprijatí resp. neprijatí bude kandidátovi  oznámené formou SMS,
 

Postup pri prestupe člena:

- vypísať Žiadosť o prestup,
- odovzdať osobne do schránky: Janka Majáková,Rovinka311,900 41 alebo poslať poštou,
- člen bude formou SMS informovaný o kladnom alebo zápornom vybavení  svojej žiadosti,
- v prípade kladnej odpovede je povinný člen prísť osobne pre svoju žiadosť.

 

Zápisné:

 • deti                                                                               2,00 €
 • mládež od 15 do 18 rokov, študenti vysokých škôl            4,00 €
 • dospelí                                                                          25,00 €
 • prestupujúci člen z inej organizácie prispeje sumou 25 € na zarybnenie našich revírov.

              Ceny povoleniek a členského na rok 2021 nasledovné:

Kategória:

Doplatok poštovné

 

Brigáda

Čl. známka

Zarybnenie

Povolenie na rybolov  MP

  Zväzové povolenie

Sumár ceny za miestne povolenie

Sumár ceny za zväzové povolenie

 

Dospelí

3

5

26 €

10 €

43 €

40€

87 €

127 €

 

Ženy, starob. a inv. dôchod.,  dôchodci

3

 

26 €

10 €

33 €

40€

72€

112€

 

Mládež 15-17 r.
študenti VŠ

3

 

17 €

0 €

33 €

40€

53 €

93€

 

Deti 3-5 r.

 

 

1 €

0 €

0 €

10

1 €

12€

 

Deti zväzová 6.14 r

 

 

1 €

0 €

10 €

10 €

11 €

21€

 

 

Vybavenie Rybárskeho lístka:

Každý člen SRZ je povinný si vybaviť štátny rybársky lístok ročný alebo trojročný. Štátne rybárske lístky vydáva každý Mestský alebo Obecný úrad. Cena štátneho rybárskeho lístka:

 • týždenný 1,5 €
 • mesačný 3 €
 • ročný 7 €
 • trojročný 17 €

Vybavenie povolenky :

K vybaveniu povolenky je potrebné priniesť so sebou:

 • členskú legitimáciu člena SRZ s nalepenou fotografiou
 • bez nalepenej fotografie v členskej legitimácií Vám Povolenie na rybolov vydané nebude
 • platný ročný alebo trojročný štátny rybársky lístok na celý rok 2021
 • študenti potvrdenie o návšteve školy
 • invalidní dôchodcovia, ktorí nemajú dôchodkový vek potvrdenie o poberaní dôchodku
 • brigádnicky preukaz (za stratu je pokuta 20 €)

Úradné hodiny v knižnici Rovinka

 • Január - Máj : pondelok od 17:00 do 19:00

Povolenky sa začnú vydávať dňa 4. januára 2021

                     N E Z A B U D N I T E !!!

Riadne vyplnený a zosumarizovaný "Prehľad o úlovkoch za rok 2020" je treba odovzdať najneskôr do 31. januára 2021. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch, nájdete na jeho prvých stranách .

Zmena zákona o rybárstve

Žiadame našich členov, aby si naštudovali nový zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a jeho vykonávaciu vyhlášku. Zmena je  v čase lovu, mierach rýb a zákaze denného lovu po privlastnení si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb. Počet privlastnených hospodársky cenných rýb na povolenie sa znížil na 40 ks.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 Návštevnosť:   |   Mapa stránok