aktualizované: 11.02.2021 16:52:20 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

Oznam  - odozvdzanie povolení za uplynulý rok 2020

Ministerstvo životného prostredia SR predĺžilo možnosť odovzdania povolení na rybolov za minulý rok do 31.1.2021 !

 

__________________________________________________________

 

                POVOLENKY   

      Upozornenie - vydávanie povolení v roku 2021

Vzhľadom na aktuálnu situáciu z COVID 19 Vám oznamujeme, že úradné hodiny sa rušia do odvolania. Na vybavenie povolenia na rybolov Vás poprosíme všetky potrebné doklady (členskú legitimáciu, potvrdenie o zaplatení) dajte do obálky spolu s Vaším telefónnym číslom a vhoďte do schránky :

Miroslava Pavelková ,Dunajská Lužná 251/1,900 42 - schránka na to určená je označená logom SRZ

Janka Majáková, Rovinka 311/24, 900 41 - schránka na to určená je označená logom SRZ

alebo pošlite poštou na adresa : Jana Majáková , Rovinka 311, 90041.

IBAN: SK06 0200 0000 0016 1204 5458 alebo šekom

Variabilný symbol : dátum narodenia a do správy pre príjemcu meno a priezvisko.

Platby realizujte : jedna platba = jeden člen.

Po vybavení povolenia Vám pošleme sms, kedy si môžete prísť pre rybárske povolenie alebo Vám ho pošleme na Vašu adresu. V prípade bližších informácii kontaktujte:

 p. Pavelkovú   0915/883340 a p. Majákovú   0907/761 130

Ďakujem za pochopenie

 Postup nový člen:

- vypísať Prihlášku za člena,
- odovzdať osobne do schránky: Janka Majáková, Rovinka 311, 900 41 alebo poslať poštou,
-
rozhodnutie o neprijatí resp. neprijatí bude kandidátovi  oznámené formou SMS,
 

Postup pri prestupe člena:

- vypísať Žiadosť o prestup,
- odovzdať osobne do schránky: Janka Majáková,Rovinka311,900 41 alebo poslať poštou,
- člen bude formou SMS informovaný o kladnom alebo zápornom vybavení  svojej žiadosti,
- v prípade kladnej odpovede je povinný člen prísť osobne pre svoju žiadosť.

 

Zápisné:

 • deti                                                                               2,00 €
 • mládež od 15 do 18 rokov, študenti vysokých škôl            4,00 €
 • dospelí                                                                          25,00 €
 • prestupujúci člen z inej organizácie prispeje sumou 25 € na zarybnenie našich revírov.

              Ceny povoleniek a členského na rok 2021 nasledovné:

Kategória:

Doplatok poštovné

 

Brigáda

Čl. známka

Zarybnenie

Povolenie na rybolov  MP

  Zväzové povolenie

Sumár ceny za miestne povolenie

Sumár ceny za zväzové povolenie

 

Dospelí

3

5

26 €

10 €

43 €

40€

87 €

127 €

 

Ženy, starob. a inv. dôchod.,  dôchodci

3

 

26 €

10 €

33 €

40€

72€

112€

 

Mládež 15-17 r.
študenti VŠ

3

 

17 €

0 €

33 €

40€

53 €

93€

 

Deti 3-5 r.

 

 

1 €

0 €

0 €

10

1 €

12€

 

Deti zväzová 6.14 r

 

 

1 €

0 €

10 €

10 €

11 €

21€

 

 

Vybavenie Rybárskeho lístka:

Každý člen SRZ je povinný si vybaviť štátny rybársky lístok ročný alebo trojročný. Štátne rybárske lístky vydáva každý Mestský alebo Obecný úrad. Cena štátneho rybárskeho lístka:

 • týždenný 1,5 €
 • mesačný 3 €
 • ročný 7 €
 • trojročný 17 €

Vybavenie povolenky :

K vybaveniu povolenky je potrebné priniesť so sebou:

 • členskú legitimáciu člena SRZ s nalepenou fotografiou
 • bez nalepenej fotografie v členskej legitimácií Vám Povolenie na rybolov vydané nebude
 • platný ročný alebo trojročný štátny rybársky lístok na celý rok 2021
 • študenti potvrdenie o návšteve školy
 • invalidní dôchodcovia, ktorí nemajú dôchodkový vek potvrdenie o poberaní dôchodku
 • brigádnicky preukaz (za stratu je pokuta 20 €)

Úradné hodiny v knižnici Rovinka

 • Január - Máj : pondelok od 17:00 do 19:00

Povolenky sa začnú vydávať dňa 4. januára 2021

                     N E Z A B U D N I T E !!!

Riadne vyplnený a zosumarizovaný "Prehľad o úlovkoch za rok 2020" je treba odovzdať najneskôr do 31. januára 2021. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch, nájdete na jeho prvých stranách .

Zmena zákona o rybárstve

Žiadame našich členov, aby si naštudovali nový zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a jeho vykonávaciu vyhlášku. Zmena je  v čase lovu, mierach rýb a zákaze denného lovu po privlastnení si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb. Počet privlastnených hospodársky cenných rýb na povolenie sa znížil na 40 ks.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Dôležitý oznam k výdaju povolení

 

Výbor MO SRZ Dunajská Lužná  oznamuje svojim členom, že z dôvodu  mimoriadnej situácie, spôsobenej šírením sa koronavírusu, nie je možný   predaj povolení v knižnici v obci Rovinka.

 Pani Pavelková sa Vám bude snažiť vydať povolenie na rybolov na rok 2021 po dohode, za vopred stanovených hygienických podmienok.

      Pavelkova, tel. 0915/883340

 

Výbor MO SRZ

Dunajská Lužná, 22.12.2020

 

 

________________________________________________

 

Dôležitý oznam k odovzdaniu sumarizácie úlovkov – povolenia na rybolov

Výbor MO SRZ Dunajská Lužná  oznamuje svojim členom, že  povolenie na rybolov - záznam o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2020 je možné odovzdať do poštovej schránky :

Roman Pavelka , Školská 1, Dunajská Lužná Janka Majáková , Školská 311, Rovinka

alebo poslať poštou na adresu :

P.O.Box 18,MO SRZ Dunajská Lužná,900 42

 

Výbor MO SRZ

Dunajská Lužná, 22.12.2020

 

 

 Návštevnosť:   |   Mapa stránok