aktualizované: 13.05.2022 12:19:34 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

___________________________________________________________________________________________________________________

Dobrý deň,

 

oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, pracoviska Dunajská Streda (ŠOP) sa uskutoční simulovaná jarná a letná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s Dodatkom č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI. (DMP, akt. XI).

 

Cieľom tohtoročných simulovaných záplav sú druhy rýb európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany v území európskeho významu SKUEV0090 Dunajské luhy.

Tesným naviazaním termínov jarnej a letnej záplavy sa zabezpečí plynulý priebeh vývinových cyklov rýb (neres a vývin plôdika) a vodných živočíchov a predíde sa tak potenciálnym stratám na prirodzenej reprodukcii.

 

Žiadame Vás, aby ste urobili potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia životov a zabránenie hospodárskym škodám v oblasti ramennej sústavy!

 

Základné parametre plánovaných umelých záplav:

 

Jarná simulovaná záplava:

·       termín začatia: 14.5.2022

·       dĺžka trvania: 30 dní

·       kulminačný prietok: 90 m3/s (3 dni)

 

Letná simulovaná záplava:

·       termín začatia: 13.6.2022

·       dĺžka trvania: 16 dní

·       maximálny prietok: 60 m3/s

 

Plánovaný priebeh jarnej a letnej umelej záplavy ĽRS:

 

 

 

Plánovaný časový harmonogram manipulácií na Odbernom objekte Dobrohošť počas jarnej umelej záplavy ĽRS:

 

Dátum

Deň v týždni

Hodina

Prietok (m3/s)

Zvýšenie / zníženie prietoku

Poznámka

14.5.2022

Sobota

00:00

30

 

 

14.5.2022

Sobota

04:00

40 (30+10)

Zvýšenie o 10 m3.s-1

začiatok záplavy

14.5.2022

Sobota

16:00

50 (40 +10)

Zvýšenie o 10 m3.s-1

 

15.5.2022

Nedeľa

04:00

60 (50 +10)

Zvýšenie o 10 m3.s-1

 

15.5.2022

Nedeľa

16:00

70 (60 +10)

Zvýšenie o 10 m3.s-1

 

16.5.2022

Pondelok

08:00

80 (70+10)

Zvýšenie o 10 m3.s-1

MVE DOB 

plánovaná odstávka

16.5.2022

Pondelok

16:00

90 (80 + 10)

Zvýšenie o 10 m3.s-1

 

16.5.2022 16:00 až 19.5.2022 16:00

90

udržovaný

 

19.5.2022

Štvrtok

16:00

80 (90 -10)

Zníženie o 10 m3.s-1

 

20.5.2022

Piatok

15:00

70 (80 -10)

Zníženie o 10 m3.s-1

MVE DOB

koniec odstávky

21.5.2022

Sobota

16:00

60 (70-10)

Zníženie o 10 m3.s-1

 

21.5.2022 16:00 až 11.6.2022 16:00

60

udržovaný

 

11.6.2022

Sobota

16:00

50 (60-10)

Zníženie o 10 m3.s-1

 

12.6.2022

Nedeľa

16:00

40 (50-10)

Zníženie o 10 m3.s-1

koniec záplavy

 

 

Plánovaný časový harmonogram manipulácií na Odbernom objekte Dobrohošť počas letnej umelej záplavy ĽRS:

 

Dátum

Deň v týždni

Hodina

Prietok (m3/s)

Zvýšenie / zníženie prietoku

Poznámka

13.6.2022

Pondelok

16:00

50 (40+10)

Zvýšenie o 10 m3.s-1

začiatok záplavy

14.6.2022

Utorok

16:00

60 (50 +10)

Zvýšenie o 10 m3.s-1

 

14.6.2022 16:00 až 26.6.2022 16:00

60

udržovaný

 

26.6.2022

Nedeľa

16:00

50 (60-10)

Zníženie o 10 m3.s-1

 

27.6.2022

Pondelok

16:00

40 (50-10)

Zníženie o 10 m3.s-1

 

28.6.2022

Utorok

16:00

30 (40-10)

Zníženie o 10 m3.s-1

koniec záplavy

 

 

 

S pozdravom

 

vodohosp-vystavba_LOGO_2010

 

Kancelária generálneho riaditeľa

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Telefón: 0906311111

e-mail: info@vvb.sk

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 Návštevnosť:   |   Mapa stránok