aktualizované: 13.05.2022 12:19:34 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

1) Oznámenie o spracovaní osobných údajov  (klik link) :

https://mosrzdunajskaluzna.wbl.sk/oznamenie_o_spracuvani_osobnyh_udajov.pdf

2) Prihláška za člena MO SRZ + súhlas so spracovaním osobných údajov (klik link) :

https://mosrzdunajskaluzna.wbl.sk/prihlaska_suhlas.pdf