Vyhodnotenie násad v revíroch (106) Dunajská Lužná v roku 2019Násada Min Plán Plán/Min Skutočné zarybnenie Zaryb./Min Zaryb./Plán
Číslo Názov Jednotka Cena [EUR] Množstvo Cena [EUR] Množstvo Cena [EUR] % Množstvo Cena [EUR] Množ. Cena Množ. Cena
1-0900-1-1 Štrkovisko Dunajská Lužná - Malá Voda
15Kapor K3kg2.668002 128,0000,00
3 2007 300,00400%


22Lieň L2-3kg4.9800,0000,00
100454,00122Šťuka Srks0.0800,0000,00
50463,00Štatistika 2 128,00
0,00

8 217,00 133%1-0950-1-1 Štrkovisko Kalinkovo
15Kapor K3kg2.666001 596,0000,00
1 5503 565,00258%


22Lieň L2-3kg4.9800,0000,00
200930,00122Šťuka Srks0.0800,0000,00
50460,00Štatistika 1 596,00
0,00

4 955,00 86%1-1020-1-1 Štrkovisko Piesková jama - Dun. Lužná
15Kapor K3kg2.665001 330,0000,00
00,00123Šťuka S1kg7.3030219,0000,00
00,00Štatistika 1 549,00
0,00

0,00
1-1040-1-1 Štrkovisko Rovinka Veľká Voda
15Kapor K3kg2.661 2003 192,0000,00
2 7006 210,00225%


22Lieň L2-3kg4.9800,0000,00
100454,00122Šťuka Srks0.0800,0000,00
50463,00Štatistika 3 192,00
0,00

7 127,00 75%1-1050-1-1 Štrkovisko Rovinka Za Hrádzu
15Kapor K3kg2.666001 596,0000,00
1 5003 450,00250%


22Lieň L2-3kg4.9800,0000,00
200908,00141Sumec Surks0.0700,0000,00
50463,00Štatistika 1 596,00
0,00

4 821,00 83%