aktualizované: 13.05.2022 12:19:34 

                                 Vitajte na stránke MO SRZ Dunajská Lužná

 PREDAJ RYBÁRSKYCH POVOLENÍ

 

Pokyny pre vydávanie povolení na rybolov  v roku 2022  v rámci MO SRZ Dunajská Lužná

Vzhľadom na aktuálnu situáciu z COVID 19 Vám oznamujeme, že úradné hodiny pre výdaj povolení  sa rušia do odvolania. Na vybavenie povolenia na rybolov Vás poprosíme všetky potrebné doklady (členskú legitimáciu, povolenie na rybolov za rok 2021 so záznamom o dochádzke k vode a privlastnených úlovkoch za rok 2021 a potvrdenie o zaplatení na rok 2022 ) dať do obálky spolu s Vaším telefónnym číslom a vhodiť do schránky na nasledovných adresách :

 • Jana Majáková, Rovinka 311, 90041
 • Miroslava Pavelková , Dunajská Lužná 251/1,900 42                                     

Osobitne upozorňujem na potrebu bezchybného vyplnenia záznamu o dochádzke k vode a privlastnených úlovkoch za rok 2021, vrátane vykonania požadovaných súčtov. Je podmienkou  vydania povolenia na rok 2022.

Alternatívne môžete predmetné doklady poslať poštou  na adresu:

                                   Jana Majáková , Rovinka 311, 90041.

Bankový prevod  realizujte na účet  organizácie :IBAN: SK06 0200 0000 0016 1204 5458 alebo zaplaťte šekom.

Po vybavení povolenia Vám pošleme SMS, kedy si môžete prísť pre rybárske povolenie alebo Vám ho pošleme na Vašu adresu. V prípade bližších informácii kontaktujte:

p. Majákovú   0907/761 130 alebo  p. Pavelkovú   0915/883340

Ďakujem za pochopenie.

 Postup pre nového  člena

- vypísať Prihlášku za člena,
- odovzdať osobne do schránky: Jana Majáková, Rovinka 311, 900 41 alebo poslať poštou.

Rozhodnutie o neprijatí resp. neprijatí bude kandidátovi  oznámené formou SMS,
 

Postup pri prestupe člena:

- vypísať Žiadosť o prestup,
- odovzdať osobne do schránky: Jana Majáková,Rovinka311,900 41 alebo poslať poštou,
Člen bude formou SMS informovaný o kladnom alebo zápornom vybavení  svojej žiadosti.
V prípade kladnej odpovede je povinný člen prísť osobne pre svoju žiadosť.

 

Zápisné:

 • deti                                                                               2,00 €
 • mládež od 15 do 18 rokov, študenti vysokých škôl            4,00 €
 • dospelí                                                                          25,00 €
 • prestupujúci člen z inej organizácie prispeje sumou 25 € na zarybnenie našich revírov.

              Ceny povoleniek a členského na rok 2022 nasledovné:

Kategória:

Doplatok poštovné

 

Brigáda

Čl. známka

Zarybnenie

Povolenie na rybolov  MP

Zväzové povolenie

Sumár ceny za miestne povolenie

Sumár ceny za zväzové povolenie

Dospelí

3

5€

26 €

15 €

43 €

40€

92€

132 €

Ženy, starob. a inv. dôchod.,  dôchodci

3

 

26 €

15 €

33 €

40€

77€

117€

Mládež 15-17 r.
študenti VŠ

3

 

17 €

0 €

33 €

40€

53€

93 €

Deti 3-5 r.

 

 

1 €

0 €

0 €

10

1

10 €

Deti zväzová 6.14 r

 

 

1 €

0 €

10 €

10 €

11 €

21 €

 

Vybavenie Rybárskeho lístka:

Každý člen SRZ je povinný si vybaviť štátny rybársky lístok ročný alebo trojročný. Štátne rybárske lístky vydáva každý mestský alebo obecný úrad. Cena štátneho rybárskeho lístka:

 • týždenný 1,5 €
 • mesačný 3 €
 • ročný 7 €
 • trojročný 17 €

Vybavenie povolenky :

K vybaveniu-prevzatiu  povolenky je potrebné priniesť so sebou:

 • členskú legitimáciu člena SRZ s nalepenou fotografiou
 • bez nalepenej fotografie v členskej legitimácií Vám Povolenie na rybolov vydané nebude
 • platný ročný alebo trojročný štátny rybársky lístok na celý rok 2022
 • študenti potvrdenie o návšteve školy
 • invalidní dôchodcovia, ktorí nemajú dôchodkový vek potvrdenie o poberaní dôchodku
 • brigádnicky preukaz (za stratu je pokuta 20 €)

 

Úradné hodiny v knižnici Rovinka

 • Január - Máj : pondelok od 17:00 do 19:00

Povolenky sa začnú vydávať dňa 3. januára 2022

                     N E Z A B U D N I T E !!!

Riadne vyplnený a zosumarizovaný "Prehľad o úlovkoch za rok 2021" je treba odovzdať najneskôr do 15. januára 2022. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch, nájdete na jeho prvých stranách .

Zmena zákona o rybárstve

Žiadame našich členov, aby si naštudovali nový zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a jeho vykonávaciu vyhlášku. Zmena je  v čase lovu, mierach rýb a zákaze denného lovu po privlastnení si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb. Počet privlastnených hospodársky cenných rýb na povolenie sa znížil na 40 ks.

 

Dunajská Lužná, 27.12.2021                                                Výbor MO SRZ

                                                                                                  Dunajská Lužná

 

___________________________________________________________________________________________________________________